SEO

Vad är HTTPS och vilka SSL certifikat finns det?

HTTPS är en säker version av HTTP som står för ”Hypertext Transfer Protocol Secure”. Det är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet, där ”S” står för Secure eller Säkert. Målet med HTTPS är att säkerställa att all kommunikation mellan webbläsaren och hemsidan är krypterad och därmed skydda användarens integritet och säkerhet.

Genom att använda HTTPS kan webbplatser förhindra att data avlyssnas eller manipuleras av hackare och andra tredje parter. Dessutom kan HTTPS hjälpa till att bygga förtroende hos besökare och organisationer genom att visa ett hänglåsikon i webbläsaren. I följande artikel kommer vi att undersöka vad SSL är, vilka typer av SSL som finns tillgängliga, hur man ordnar SSL, och hur man byter till HTTPS på ett SEO-vänligt sätt. Vi kommer också att besvara några vanliga frågor om HTTPS och dess användning på webbplatser.

  • HTTPS är en säker version av HTTP som krypterar all kommunikation mellan webbläsaren och hemsidan.
  • Genom att använda HTTPS kan webbplatser skydda användarens integritet och säkerhet samt bygga förtroende hos besökare och organisationer.
  • I följande artikel kommer vi att undersöka vad SSL är, vilka typer av SSL som finns tillgängliga, hur man ordnar SSL, och hur man byter till HTTPS på ett SEO-vänligt sätt.

Vad är då SSL?

SSL, eller Secure Sockets Layer, är ett säkerhetsprotokoll som används för att kryptera och autentisera data som överförs mellan en webbläsare och en webbserver. SSL fungerar genom att skapa en krypterad länk mellan webbläsaren och servern med hjälp av ett SSL-certifikat. Genom att använda en privat nyckel kan endast webbläsaren och servern se den information som överförs, vilket gör det omöjligt för obehöriga att avlyssna eller manipulera data under överföringen. SSL har sedan dess ersatts av Transport Layer Security (TLS), som är en uppdaterad version av SSL-protokollet och är mer säker. TLS-certifikat används nu istället för SSL-certifikat.

Vad finns det för SSL?

Det finns flera olika typer av SSL-certifikat att välja mellan, beroende på behoven hos företaget eller organisationen. Här presenteras de tre vanligaste typerna av SSL-certifikat.

Extended Validation-certifikat (EV SSL)

Extended Validation-certifikatet är det säkraste och mest pålitliga certifikatet som finns tillgängligt. När det är installerat, visas både det gröna låset i webbläsaren och namnet på företaget. För att sätta upp EV SSL krävs en omfattande verifikationsprocess som bekräftar att hemsideägaren har exklusiv rättighet till domänen. Det här SSL-certifikatet är främst till för stora företag som har högre krav på autentiseringar, datainhämtning och betalningar.vad-ar-https-och-vilka-ssl-certifikat-finns-det

Organization Validated-certifikat (OV SSL)

Organization Validated-certifikatet är främst till för att kryptera användares känsliga data vid transaktioner. Det här SSL-certifikatet har en liknande säkerhet som Extended Validation-certifikatet. Likt EV SSL kräver detta en omfattande verifikationsprocess för att bevisa att man verkligen äger domänen.

Domain Validated-certifikat (DV SSL)

Domain Validated-certifikatet har en lägre säkerhet och sämre kryptering (däremot tillräckligt bra för majoriteten av alla hemsidor). Det här SSL-certifikatet är det vanligaste och används av nästan alla hemsidor. Det är också det billigaste (gratis med LetsEncrypt) och enklaste SSL-certifikatet att införskaffa och implementera. Läs även artikeln SEM – Så fungerar Search Engine Marketing.

De flesta hostingleverantörer erbjuder detta kostnadsfritt och installerar det oftast genom ett knapptryck i hostingpanelen. Utöver dessa tre vanligaste typerna av SSL-certifikat finns också wildcard SSL-certifikat och certifikatutfärdare som erbjuder kostnadsfria SSL-certifikat. För företag som behöver högre säkerhet på sin hemsida kan det vara värt att överväga Extended Validation-certifikatet eller Organization Validated-certifikatet, medan Domain Validated-certifikatet är tillräckligt för de flesta hemsidor.

Hur ordnar man SSL?

Det finns flera sätt att ordna SSL. Ett populärt och kostnadsfritt alternativ är Letsencrypt. För större företag rekommenderas DotKeeper som leverantör av SSL-certifikat. Både Letsencrypt och DotKeeper har dokumentation på sina hemsidor som beskriver hur SSL kan installeras på en webbserver. För att säkerställa att betalningar och transaktioner är säkra är det viktigt att använda SSL med port 443 och att se till att SSL-certifikatet inte har gått ut. Det är också viktigt att se till att kreditkortsnummer och annan känslig information överförs säkert genom SSL. För att använda SSL krävs också ett webbhotell som stödjer SSL.

Hur man byter till HTTPS på ett SEO-vänligt sätt

Att byta till HTTPS kan ha en positiv inverkan på SEO, men det är viktigt att göra det på rätt sätt för att undvika negativa effekter. Här är några tips för att byta till HTTPS på ett SEO-vänligt sätt:

  • Använd en giltig SSL-certifikat för att säkerställa att webbplatsen är säker och pålitlig för användare.
  • Uppdatera alla interna länkar på webbplatsen till HTTPS-versionen.
  • Använd en 301-omdirigering för att omdirigera HTTP-versionen av webbplatsen till HTTPS-versionen.
  • Uppdatera alla externa länkar till HTTPS-versionen av webbplatsen.
  • Uppdatera alla länkar till bilder och andra mediafiler till HTTPS-versionen.

Genom att följa dessa steg kan du byta till HTTPS på ett SEO-vänligt sätt och förbättra din webbplats ranking i sökmotorerna. Om du behöver hjälp med att byta till HTTPS kan du kontakta Loopia på 08 515 11 200 eller via e-post på [email protected].

Vanliga frågor

Hur säkerställer HTTPS en säker anslutning?

HTTPS säkerställer en säker anslutning genom att kryptera all data som överförs mellan webbläsaren och servern. Detta innebär att all information som skickas mellan användaren och webbplatsen är skyddad från obehörig åtkomst.

Vilka olika typer av SSL-certifikat finns tillgängliga?

Det finns tre huvudtyper av SSL-certifikat: Domain Validated (DV), Organization Validated (OV) och Extended Validation (EV). DV-certifikat är det enklaste och billigaste alternativet och kräver endast att domäneägaren verifierar sin identitet. OV-certifikat kräver en mer rigorös verifiering av organisationens identitet, medan EV-certifikat kräver den mest omfattande verifieringen och ger den högsta nivån av säkerhet. Liknande artikel Vad är en Canonical url?.

Vad innebär det att ha ett SSL-certifikat för en webbplats?

Att ha ett SSL-certifikat för en webbplats innebär att all data som överförs mellan användaren och webbplatsen krypteras och skyddas från obehörig åtkomst. Detta ger användarna en högre nivå av säkerhet och förtroende när de använder webbplatsen.

Vilka är de vanligaste problemen som kan uppstå med SSL-certifikat?

De vanligaste problemen som kan uppstå med SSL-certifikat inkluderar felaktiga eller ogiltiga certifikat, felaktig installation av certifikatet och problem med certifikatets giltighetstid. Det är viktigt att regelbundet kontrollera certifikatets giltighetstid och att se till att det är korrekt installerat för att undvika dessa problem.

Hur skiljer sig gratis SSL-certifikat från betalda?

Gratis SSL-certifikat erbjuds vanligtvis av tredjepartsleverantörer och kan vara lämpliga för mindre webbplatser eller personliga projekt. Betalda SSL-certifikat erbjuder vanligtvis högre nivåer av säkerhet och förtroende, och kan vara mer lämpliga för större företag eller webbplatser som hanterar känslig information.

Vad bör man tänka på när man köper ett SSL-certifikat?

När man köper ett SSL-certifikat är det viktigt att välja rätt typ av certifikat för webbplatsens behov och att välja en pålitlig leverantör. Det är också viktigt att se till att certifikatet är korrekt installerat och att det regelbundet uppdateras och förnyas för att säkerställa maximal säkerhet och förtroende för användarna.