Sökmotoroptimering

Hur lång tid tar det för SEO att ge resultat?

I denna artikel kommer vi att diskutera vad SEO-resultat är, den genomsnittliga tiden det tar att se resultat samt faktorer som kan påverka hur snabbt man kan få resultat från SEO.

  • SEO-resultat definieras och kan ta tid att uppnå.
  • Genomsnittlig tid för att se resultat är cirka 4-6 månader.
  • Faktorer som påverkar tiden för SEO-resultat inkluderar konkurrens, innehållskvalitet och teknisk optimering.

Vad är SEO ”resultat”?

Innan man diskuterar hur lång tid det tar att se resultat från SEO, måste man först definiera vad man menar med ”resultat”. I början av ett SEO-program är det viktigt att sätta upp mål för vad man vill uppnå med programmet. En av dessa mål kan vara ökad försäljning. SEO kan driva många saker, inklusive försäljning.

Men för detta artikelns syfte finns det bara en viktig mätning för att bedöma framgång inom SEO: Organisk trafik. Så när man hänvisar till tidsramen för att se resultat från SEO, syftar man på en betydande ökning i organisk trafik eftersom det är så man alltid har mätt framgång inom SEO.

Visst vill man se organisk trafik som driver försäljning. Och den goda nyheten är att när SEO driver riktad trafik, kan den trafiken vara en av de största intäktsdrivarna för en webbplats. Men det finns många faktorer (många av dem utanför SEO omfattning) som kan påverka om man får en konvertering på en webbplats. Till exempel prisnivå, landningssidor och försäljningsprocess. Det är därför trafik är den bästa indikatorn på att ens SEO-program fungerar.

Hur lång tid tar det att se resultat från SEO?

Det tar vanligtvis flera månader upp till ett år att se mätbara resultat från SEO. Detta är en allmän konsensus och vad man vanligtvis ser med klienter. Google har föreslagit en liknande tidsram i denna video och forskning från Ahrefs stödjer detta också. Här är några verkliga exempel:hur-lang-tid-tar-det-for-seo-att-ge-resultat

E-handelssida

En e-handelsmöbelföretag förlorade betydande sökresultat och trafik efter att ha lanserat en omgjord webbplats. Efter att ha arbetat med dem identifierade man att det primära problemet var en uppblåst index. Efter att ha implementerat våra rekommendationer, här är en tidsplan för resultaten:

  • Efter två månader rankade vi 56 prioriterade nyckelord tillbaka på Sida 1.
  • Inom tre månader såg klienten en återgång till tidigare trafiknivåer.

B2B-sida

En tillverkares webbplats led av förlorade sökresultat och minskande organisk söktrafik; de visste inte varför. Efter en grundlig analys rekommenderades att förbättra användarupplevelsen, intern länkning och innehållskvalitet. Efter att ha implementerat våra rekommendationer, här är en tidsplan för resultaten:

  • Efter fyra månader började klienten se trafikresultat.
  • Inom nio månader fick de rekordnivåer av organisk trafik.
  • Inom två år såg de en ökning på 100% av organisk trafik.

B2C-sida

Ett landsomfattande drogtestningsföretag vände sig till oss för att förbättra deras underpresterande webbplats. Våra rekommendationer inkluderade optimering av sidan, teknisk SEO, användarupplevelse och innehållsförbättringar. Efter att ha implementerat våra rekommendationer:

  • Inom sex månader ökade trafiken med 166% jämfört med samma sexmånadersperiod två år tidigare.

Som dessa exempel visar, kan tidslinjen för att se resultat från SEO variera beroende på typen av webbplats och åtgärder som vidtas.

Vilka faktorer påverkar tiden för SEO-resultat?

Att få önskat resultat från SEO är en tidskrävande process som kan ta veckor, månader eller till och med år. Det finns flera faktorer som kan påverka tiden det tar att se resultat från SEO-ansträngningar. Tre av de viktigaste faktorerna är dina åtgärder, webbplatsen och konkurrensen.

1. Dina åtgärder

Tiden för att se resultat från SEO börjar ticka när du implementerar programmet, inte när du anställer någon och inte under tiden som strategier formuleras. Att misslyckas med SEO kan bero på att rekommendationerna inte implementeras, vilket kan bero på flera orsaker, inklusive bristande SEO-köp-in eller tekniska problem som IT måste åtgärda på webbplatsen. Varje månad som går utan att SEO-strategier implementeras är en månad som förväntas ge uteblivna resultat.

2. Webbplatsen

Om du har en webbplats som har många tekniska problem som måste lösas, eller om du har fått en manuell åtgärd från Google på grund av tidigare SEO-ansträngningar, kan det ta längre tid att komma tillbaka till en konkurrenskraftig position i sökresultaten. Om du har en ny domän kan det också ta längre tid att se resultat än en mer etablerad webbplats. Det finns dock snabba lösningar för vissa problem, som att lösa en robots.txt-fil som blockerar sökmotorer från att komma åt webbplatsen.

3. Konkurrensen

Konkurrensen i din bransch kan också påverka tiden det tar att se resultat från SEO. Om dina konkurrenter har fler resurser än du kan de jobba snabbare. Om du är i en bransch där det krävs högre standarder av Google kan det också ta mer ansträngning att konkurrera. Om du siktar på höga placeringar för sökord som är värda miljontals dollar kan det också ta längre tid att se resultat. Att slå konkurrensen är viktigare än att slå algoritmen när det gäller SEO. Det kan ta tid att uppnå önskat resultat, men det är värt det i slutändan.

Hur man får bättre SEO-resultat, snabbare

Att förbättra sin SEO kan ta tid, men det finns sätt att påskynda processen. Att genomföra en grundlig, teknisk SEO-audit på din webbplats kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda problemområden samt ge prioriterade rekommendationer för att göra störst möjlig påverkan. Att anlita en expert inom SEO eller en byrå kan också vara till stor hjälp för att implementera och optimera din SEO-strategi. Det är viktigt att ha expertrådgivning på din sida när du går in i sökstriden för att öka dina chanser att slå konkurrensen. Andra saker som kan hjälpa dig att förbättra din SEO inkluderar att skapa kvalitativt innehåll, optimera sidhastighet, bygga länkar och använda lämpliga SEO-verktyg.

Initiala SEO-resultat är bra, men kontinuerliga resultat är bättre

De första SEO-resultaten kan vara lovande, men det är viktigt att komma ihåg att SEO är en pågående process. Genom att ha en solid SEO-strategi och fortsätta att arbeta med den kan man förvänta sig bättre resultat över tid. Detta kan leda till ökad konvertering, fler leads och högre intäkter. Det är viktigt att se SEO som en investering i företagets framtid och att fokusera på att uppnå varaktiga och betydande resultat.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det för SEO att visa resultat?

Det är vanligtvis en tidskrävande process att se resultat från SEO. Det kan ta några veckor eller månader för att se effekterna av SEO-arbetet.

Varför är SEO en tidskrävande process?

SEO är en tidskrävande process eftersom det kräver en hel del forskning, planering och optimering. Det tar tid för sökmotorer att indexera och ranka webbplatser, och det tar också tid att bygga upp en stark webbplats som rankar högt i sökresultaten.

Vilka faktorer påverkar tiden det tar för SEO att ge effekt?

Det finns många faktorer som påverkar tiden det tar för SEO att ge effekt. Några av dessa faktorer inkluderar konkurrensen på marknaden, sökordens popularitet och sökmotorernas algoritmer.

Hur mäter man framsteg inom SEO över tid?

Framsteg inom SEO kan mätas genom att titta på sökordsrankningar, trafik och konverteringar över tid. Det är viktigt att ha realistiska mål och att mäta framsteg regelbundet för att se till att SEO-strategin fungerar.

Hur snabbt kan man förvänta sig förbättringar från lokal SEO?

Lokal SEO kan ge snabbare resultat än traditionell SEO eftersom det fokuserar på att förbättra synligheten i lokala sökresultat. Det kan ta några veckor att se förbättringar, men det beror på konkurrensen på marknaden och den specifika branschen.

Hur lång tid tar det att lära sig grunderna i SEO?

Det tar vanligtvis några månader att lära sig grunderna i SEO, men det beror på hur mycket tid och energi man lägger ner på att lära sig det. Det är viktigt att fortsätta att lära sig och uppdatera sig om de senaste trenderna och algoritmerna för att förbli framgångsrik inom SEO. Läs mer om Effektiv SEO-strategi här.