Artificiell Intelligens

Generativ AI för SEO

Generativ AI SEO Integration – En Effektiv Strategi för Optimering med AI

Generativ AI har blivit alltmer praktiskt användbart inom skapandet av innehåll, men det finns också många fallgropar att undvika från ett SEO-perspektiv. Detta skapar en stor möjlighet inom innehållsmarknadsföring, men det kräver också en strategi för att säkert integrera generativ AI i din SEO och innehållsmarknadsföring. Denna artikel ger en översikt över vanliga misstag som görs och hur Google historiskt har hanterat dessa, samt en strategi för att säkert använda generativ AI i din innehållsproduktion. Artikeln ger också exempel på uppgifter där generativ AI kan vara till hjälp och tips på hur man granskar sitt innehåll.

Viktiga punkter

 • Generativ AI är praktiskt användbart inom skapandet av innehåll, men det finns många fallgropar att undvika från ett SEO-perspektiv.
 • Det är viktigt att ha en strategi för att säkert integrera generativ AI i din SEO och innehållsmarknadsföring.
 • Det finns många uppgifter där generativ AI kan vara till hjälp, men det är viktigt att granska sitt innehåll noggrant för att undvika SEO-problem.

Fallgropar och problem

Mänskliga varelser är hårdkodade att söka den enklaste vägen. Generativ AI-verktyg verkar göra det enkelt att skriva en artikel på expertnivå om vilket ämne som helst. Detta gör det möjligt för webbplatser eller författare att anta ogrundad expertstatus och producera legioner av artiklar om nästan vad som helst. Detta är den enklaste vägen för innehållsproduktion och på ytan verkar det vara ett attraktivt förslag med några enorma SEO-möjligheter.

Men det skapar problem för konsumenter som söker efter den bästa informationen och för sökmotorer som behöver se till att den bästa informationen marknadsförs på rätt sätt. Att använda ”automatisera och dominera” strategin kan leda till fördomar, bristande autenticitet och etiska överväganden. Detta kan påverka läsarnas förtroende och sökmotorernas förmåga att ge relevant information. Det är viktigt att vara medveten om dessa fallgropar och problem när man använder generativ AI-verktyg för att skapa innehåll.

SEO historielektion

generativ-ai-for-seoFör att förstå SEO framtid måste vi titta på dess dokumenterade förflutna. I början av 1999-2000 var det lätt att manipulera Google med länkar och innehåll. Men Google kom snart ikapp och åtgärdade huvudproblemen med lågkvalitativa länkar och massproducerat, lågkvalitativt innehåll med Panda- och Penguin-algoritmutvecklingarna.

Idag är det lätt att titta på generativ AI och tro att dessa verktyg ger en möjlighet att skapa mycket innehåll snabbt och få en större andel av organisk söktrafik. Men det stridsvana Google från 2023 skiljer sig från det gamla Google. Högkvalitativt och mänskligt innehåll är redan inbakat i sökalgoritmen, och nyligen genomförda uppdateringar har bara bekräftat detta.

Google är här före kurvan, och vi har redan granskat flera webbplatser som har sett nyliga nedgångar i prestanda efter hjälpsamma innehållsuppdateringar, vissa med upp till en 70% minskning i organisk trafik. Det var inget fel på denna webbplats. Den var inte spamig, men den gjorde heller ingenting unikt.

Det var bara samma innehåll som du kunde hämta från flera källor. Genom att granska förlusterna verkar det som om rankingarna förlorades till webbplatser som var mer expert eller relevanta för ämnena. Detta är ett existentiellt hot mot webbplatser av detta slag som förlitar sig på organisk trafik men bara pumpar ut relativt generiskt innehåll som kan hittas på många andra platser.

Om SEO är central för din marknadsföringsstrategi är förnuftig integration av generativ AI, snarare än fullständig automatisering, den enda hållbara strategin.

Vad vill Google?

För att förstå vad din innehållsstrategi bör se ut måste vi överväga vad Google försöker uppnå och sikta på det. Lyckligtvis kommunicerar Google ganska tydligt vad de vill inom sin dokumentation om att skapa hjälpsamt, pålitligt och människocentrerat innehåll. Om du vill göra en riktigt djupdykning kan du titta på riktlinjerna för sökkvalitetsgranskare (men på 176 sidor är det en något tidskrävande läsning). Lyckligtvis sammanfattar E-A-T filosofin för resten av oss mer kortfattat. Jag vill inte uppfinna hjulet här, men de viktigaste punkterna är följande:

 • Upplevelse: Personlig erfarenhet bör tydligt demonstreras i innehållet.
 • Expertis: Innehållet bör baseras på en individs bevisade expertis.
 • Auktoritet: Författaren och webbplatsen bör vara auktoriteter på ämnet.
 • Tillit: Författaren och webbplatsen bör vara pålitliga.

Nyckeln här är att faktorera in detta i dina SEO-mål.

 • Ha innehåll som baseras på din verkliga mänskliga expertis och erfarenhet.
 • Se till att du har de tekniska aspekterna av din UX, webbdesign och SEO på en bra plats.

En AI-analogi

Problemet med SEO och generativ AI påminner om en scen i en av favoritfilmerna: Good Will Hunting. Huvudpersonen, Will, är ett geni som kan konsumera, komma ihåg och återge rå kunskap och data som ingen annan lever – mycket likt ChatGPT. Will vet allt som finns att veta, men det är bara bokkunskap. Han har ingen verklig erfarenhet. Han har aldrig levt, han har aldrig älskat, han har aldrig förlorat någon nära honom. Han har aldrig upplevt något av det han vet.

AI-innehavsverktygen är mycket lika detta. De vet allt om allt, de har galna bokkunskaper men ingen verklig erfarenhet, och de kommer aldrig att ha det. Det är där möjligheten kommer in, där du kan skapa något unikt genom att integrera dessa två komponenter – din erfarenhet och expertis med den snabba utmatningen och bredden av kunskap som tillhandahålls av AI.

En strategi för att säkert använda AI i din innehållsproduktion

Att använda AI i din innehållsproduktion kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra din online närvaro och sökmotoroptimering (SEO). Men det är viktigt att använda det på rätt sätt för att undvika att skada din online närvaro eller riskera att bli straffad av sökmotorer. En effektiv strategi är att använda AI som en intelligent assistent snarare än en komplett lösning. Genom att kombinera din expertis och erfarenhet med generativ AI kan du skapa innehåll som är större än summan av dess delar och nästan säkert mer betydande än något en generativ AI kan automatisera och producera ensam.

En enkel SEO SWOT-analys som tittar på dina konkurrenter kommer att tillåta dig att identifiera SEO-möjligheter, eftersom de flesta webbplatser inte gör detta lika bra som de kunde ännu. Fördelarna sträcker sig bortom innehållsskapande. Oavsett om du förlitar dig på SEO eller PPC, eller någon annan trafikgenerering, kommer dina engagemangs- och konverteringsfrekvenser att öka.

Några tips för att säkert använda AI i din innehållsproduktion inkluderar att genomföra konkurrentanalyser, använda rätt nyckelord och meta-beskrivningar, bygga interna länkar och strukturerad data och bygga relevanta och högkvalitativa backlinks. Genom att använda AI som en del av din SEO-strategi kan du förbättra din online närvaro och öka din synlighet i SERPs.

Uppgifter där generativ AI kan vara till hjälp

Generativ AI-teknik, såsom ChatGPT, kan på ett radikalt sätt hjälpa till att påskynda och förbättra innehållsframtagningen i flera av de olika stegen i processen, från idégenerering till publicering. Här är några exempel på områden där generativ AI kan vara till hjälp:

1. Idégenerering

ChatGPT förenklar processen att generera idéer och en enkel prompt som ber om ämnesidéer genererar flera resultat på kort tid. Till exempel kan man fråga: ”Kan du föreslå några ämnen för artiklar om generativ AI och SEO?” Detta producerade cirka 20 artiklar i 10 kategorier på cirka 30 sekunder. Var och en av dessa kan sedan utforskas vidare (med hjälp av din egen expertis och erfarenhet).

2. Forskning och informationsinsamling

AI kan användas för att snabbt sålla igenom stora mängder data eller ge sammanfattningar av detaljerade artiklar eller vetenskapliga studier. Detta kan hjälpa dig att utveckla djupa, väl forskade artiklar på kort tid. Du kan också använda ChatGPT för att dubbelkolla fakta och ge källor för att säkerställa att den delade informationen är pålitlig. Det är alltid värt att dubbelkolla innan du publicerar, men även med denna steg kommer du att påskynda ditt arbetsflöde och täcka mer mark.

3. Innehållsskrivning

Med ett ämne och en grov översikt kan generativ AI snabbt skapa utkast som du kan polera och förbättra. Du kan också skapa varianter i olika toner, stilar eller från olika perspektiv för att välja det allra bästa tillvägagångssättet.

4. Redigering och korrekturläsning

AI kan kontrollera din grammatik, granska innehållsläsbarheten och föreslå förbättringar i flöde och struktur.

5. SEO

AI kan hjälpa till att förenkla optimeringen av en artikel genom att föreslå sökord och optimera artikeln och metadata.

6. E-A-T

AI-verktyg som ChatGPT kan också granska ditt innehåll från perspektivet av E-A-T-kriterierna och föreslå förbättringar för att säkerställa att du når alla dessa viktiga punkter för modern SEO-innehåll.

7. A/B-testning

AI gör det enkelt att skapa flera versioner av innehållsrubriker, handlingsanrop eller till och med en hel innehållsbit och sedan använda dessa för att splittesta för engagemang.

Hur man granskar sitt innehåll

För att säkerställa att ditt innehåll rankas högt av Google, är det viktigt att du granskar det noggrant. Google har fastställt sina krav för E-E-A-T och tillhandahåller även en serie frågor som kan användas för att granska ditt innehåll på Google Search Central. Det kan dock vara överväldigande för den genomsnittliga innehållsskaparen eller marknadsföringsteamet att använda Googles omfattande frågelista. För att göra det mer hanterbart har författaren skapat en enkel uppsättning av 10 frågor som täcker författaren, innehållet, webbplatsen och E-E-A-T. Dessa frågor hjälper dig att säkerställa att ditt innehåll är något som Google vill visa i sökresultaten.

 • Är det tydligt vem som har skapat innehållet?
 • Finns det detaljerad författarinformation tillgänglig?

Innehåll

 • Är innehållet original, användbart och omfattande?
 • Är innehållet annorlunda eller avsevärt bättre än andra liknande innehåll?
 • Ger innehållet en ny synvinkel eller sätt att se på ämnet?

Webbplats

 • Är publiceringswebbplatsen trovärdig med ett gott rykte?

Erfarenhet

 • Har författaren förstahands erfarenhet av detta ämne?

Expertis

 • Har författaren påvisbar expertis inom ämnet?

Auktoritet

 • Är författaren (och/eller webbplatsen) en känd expert och källa för detta ämne?

Tillit

 • Är sidan korrekt och fakta tillförlitliga?

Du kan också använda verktyg som ChatGPT för att hjälpa dig att besvara dessa frågor och få mer information om författaren, granska innehållet, granska konkurrerande innehåll och mycket mer. Genom att vara kreativ i din metodik och ställa frågor till dessa verktyg kan du få värdefull information om ditt innehåll och förbättra dess kvalitet.

AI i SEO: Intelligent assistans

Generativ AI kan vara ett värdefullt verktyg inom SEO, men det är viktigt att undvika att hamna i ”minsta motståndets väg”-fällan. I stället för att förlita sig på automatiserat innehållsskapande bör AI-verktyg användas som en intelligent assistent för att förbättra mänsklig expertis och erfarenhet. Genom att kombinera kraften i generativ AI med mänsklig expertis kan innehåll skapas som är större än summan av dess delar.

Detta tillvägagångssätt förbättrar inte bara innehållets kvalitet, utan ökar också engagemanget och konverteringsgraden. Ett sätt att använda AI-verktyg som en intelligent assistent är genom att använda chatbots och virtuella assistenter. Dessa verktyg kan hjälpa till att automatisera vissa uppgifter, t.ex. kundtjänstförfrågningar, och frigöra personalresurser för mer komplexa uppgifter. Det är dock viktigt att komma ihåg att automatiserat innehåll i sig inte uppfyller Googles kriterier för högkvalitativt innehåll.

Istället bör AI-verktyg användas för att förbättra mänsklig kreativitet och expertis, vilket resulterar i innehåll som är både värdefullt och relevant för målgruppen. Sammantaget bör användningen av AI inom SEO hanteras med försiktighet och användas som ett sätt att förbättra den mänskliga förmågan, snarare än att helt ersätta den. På så sätt kan företagen nå långsiktig framgång i sina SEO-insatser.

Vanliga frågor

Hur används generativ AI för innehållsskapande inom SEO?

Generativ AI kan användas för att skapa unikt och relevant innehåll för en webbplats. Det kan generera texter, bilder och videor som kan användas för att förbättra en webbplatsens SEO. Genom att använda generativ AI kan en webbplats skapa högkvalitativt innehåll som är anpassat för sökmotoralgoritmer och som kan rankas högre i sökresultaten.

Vilka är de bästa metoderna för att integrera generativ AI i en SEO-strategi?

Det finns flera metoder för att integrera generativ AI i en SEO-strategi. En metod är att använda generativ AI för att skapa unikt innehåll som är anpassat för sökmotoralgoritmer. En annan metod är att använda generativ AI för att optimera befintligt innehåll genom att identifiera och lägga till relevanta nyckelord och fraser.

Hur kan generativ AI påverka framtiden för SEO?

Generativ AI kan påverka framtiden för SEO genom att göra det möjligt att skapa högkvalitativt innehåll som är anpassat för sökmotoralgoritmer. Det kan också göra det möjligt att automatisera vissa SEO-uppgifter, vilket kan spara tid och resurser för företag.

På vilka sätt kan generativ AI förbättra nyckelordsstrategier för SEO?

Generativ AI kan förbättra nyckelordsstrategier för SEO genom att identifiera relevanta nyckelord och fraser som kan användas för att optimera innehåll. Det kan också användas för att skapa nya nyckelord och fraser som kan hjälpa till att förbättra en webbplatsens SEO.

Hur kan Yoast SEO dra nytta av generativ AI-teknik?

Yoast SEO kan dra nytta av generativ AI-teknik genom att använda den för att skapa unikt och relevant innehåll som är anpassat för sökmotoralgoritmer. Det kan också användas för att optimera befintligt innehåll genom att identifiera och lägga till relevanta nyckelord och fraser.

Vilka är de primära fördelarna med att använda generativ AI för sökmotoroptimering?

De primära fördelarna med att använda generativ AI för sökmotoroptimering är att det kan hjälpa till att skapa högkvalitativt innehåll som är anpassat för sökmotoralgoritmer, optimera befintligt innehåll och automatisera vissa SEO-uppgifter. Det kan också spara tid och resurser för företag genom att automatisera vissa SEO-uppgifter. Här finns en liknande artikel på samma tema: Boosta din lokala SEO.