Google

Använd Google Bard för bättre SEO

Bard är Googles svar på AI chatbot revolutionen och ger direktrekommendationer från källan. Detta är en stor möjlighet inom SEO, då Bard är tränad på en stor datamängd som inkluderar Google Search. Det ger insikter från Google när det kryper, indexerar och rankar webbsidor. Till skillnad från ChatGPT, har Bard också direkt tillgång till det levande webben och kan ge realtidsinformation om söktrender och anpassa sig till Googles algoritmutveckling för bättre rekommendationer.

Bard har fördelar gentemot andra AI chatbots inom fyra områden för SEOs: schema markup generering, on-page optimering, konkurrensanalys och teknisk SEO vägledning. Det är dock viktigt att komma ihåg att Bard är experimentellt och man ska inte lita blint på dess råd för SEO. Detta kommer att visas tydligt i några av Bards svar i denna artikel.

Viktiga poänger

  • Bard ger direktrekommendationer från Google, vilket är en stor fördel inom SEO.
  • Bard har fördelar gentemot andra AI chatbots inom fyra områden för SEOs: schema markup generering, on-page optimering, konkurrensanalys och teknisk SEO vägledning.
  • Det är viktigt att komma ihåg att Bard är experimentellt och man ska inte lita blint på dess råd för SEO.

Schema markup

Bard’s schema superkraft

anvand-google-bard-for-battre-seoDet som skiljer Bard från andra verktyg är dess precision. Istället för att erbjuda färdiga mallar för schema markup, anpassar Bard markupen för att passa din unika webbplats och dina behov. Oavsett om du driver en e-handelsplattform, ett lokalt företag, en nyhetssida eller en blogg, kan Bard analysera ditt innehåll och rekommendera schema markup som exakt matchar din innehållstyp. Med Bard’s uppdaterade kunskap om Schema.org standarder och Googles förväntningar är den schema markup som genereras av Bard korrekt och redo att implementeras.

Generera schema markup med Bard

Skriv helt enkelt in denna prompt för att få exakt och aktuell schema markup för din webbsida.

  • Prompt: ”Generera schema markup för: [SÄTT IN URL]”

Få utdata för schema markup för noggrannhet. Ibland kan Bard inte hämta viss information och kan fylla i dummydata. I exemplet från Yeti.com nedan hämtades all information som förväntat. Bard är ett kraftfullt verktyg för att generera schema markup som kan hjälpa din webbplats att bli mer synlig i sökresultaten. Med sin precision och anpassningsförmåga kan Bard hjälpa dig att ge din webbplats en fördel gentemot konkurrenterna.

Låt Google optimera din hemsida

Att optimera din hemsida är en grundsten i en framgångsrik SEO-strategi. Med hjälp av Bard kan du ta dina optimeringsinsatser till nya höjder. Vad är bättre verktyg att använda än Google själv för att optimera din sida för att ranka bättre i SERP: er? Börja med att be Bard att analysera den on-page optimeringen av din webbsida. Fortsätt sedan med promptar för enskilda delar och taktiker enligt nedan.

Analysera din webbsida

Med en analysprompt kommer Bard att generera insiktsfulla förslag för att förbättra den on-page optimeringen av den angivna sidan, med målet att öka dess ranking för den identifierade sökordet.

  • Prompt: ”Analysera on-page optimeringen av [INSERT WEBPAGE URL] för sökordet [“KEYWORD”] med målet att öka sidans ranking i SERP för detta sökord.”

Bard kommer att ge olika feedback som kan inkludera titlar, beskrivningar, header-taggar, innehåll och mer. Vi kan använda de promptar som beskrivs nedan för att dyka djupare in i något av dessa element.

Skapa en övertygande titel och beskrivning

En av de viktigaste aspekterna av on-page optimering är att skapa övertygande titlar och meta-beskrivningar som lockar användare att klicka på din sida i sökmotorresultaten. Bard kan hjälpa dig att perfekta dessa element genom att generera kreativa, sökordstäta förslag. Ge bara Bard ditt målsökord, och det kommer att generera fångande titlar och meta-beskrivningar som inkluderar ditt sökord och fångar din publik.

  • Prompt: ”Skapa en fångande titel och meta-beskrivning för [INSERT WEBPAGE URL] optimerad för sökordet [“KEYWORD”] med målet att öka sidans ranking i SERP för detta sökord. Titeln bör inte vara längre än 60 tecken. Meta-beskrivningen bör inte vara längre än 160 tecken.”

Bygg en header-tag strategi

Den övergripande analysen av Bard ger en högnivåöversikt över header-taggar på din webbsida. Med en individuell prompt kan du gräva djupare och avslöja specifika rekommendationer för denna viktiga del av on-page optimering.

  • Prompt: ”Skapa en detaljerad analys av header-taggar för [INSERT WEBPAGE URL] för sökordet [“KEYWORD”] med målet att öka sidans ranking i SERP för detta sökord.”

Att använda konkurrensanalys med Bard

Identifiera dina konkurrenter

För att genomföra en konkurrensanalys är det första steget att identifiera dina SEO-konkurrenter. Dessa är webbplatser som rankar för liknande sökord som din egen. Bard kan hjälpa dig att sammanställa en lista över dina främsta SEO-konkurrenter genom att analysera sökresultaten för dina målsökord.

  • Prompt: ”Identifiera de främsta SEO-konkurrenterna för min webbplats inom nischen ’SÖKORD ELLER NISCHNAMN’.”

Analysera konkurrentinnehåll

När du har identifierat dina konkurrenter kan du analysera deras innehållsstrategier. Bard kan hjälpa dig genom att granska deras blogginlägg, artiklar och landningssidor. Det kommer att hjälpa dig att avslöja de sökord de riktar in sig på, deras innehållsstruktur, deras backlink-profil och eventuella luckor du kan utnyttja. Konkurrensanalys kan göras individuellt för varje sökord eller som en grupp.

  • Individuell prompt: ”Analysera [SÄTT IN KONKURRENT-URL] som min konkurrent inom nischen ’SÖKORD ELLER NISCHNAMN’ och ge insikter om deras sökordsanvändning, innehållsstruktur, innehållsluckor och andra insikter.”
  • Grupp prompt: ”Analysera mina konkurrenters innehåll inom nischen ’SÖKORD ELLER NISCHNAMN’ och ge insikter om deras sökordsanvändning, innehållsstruktur, innehållsluckor och andra insikter.”

Genom att använda Bard för att genomföra en konkurrensanalys kan du få en klarare bild av din nisch och utveckla en SEO-strategi som hjälper dig att konkurrera med dina främsta konkurrenter.

Få allmän teknisk SEO-vägledning

Att hantera tekniska SEO-problem kan vara svårt då de ofta är dolda och underminerar webbplatsens prestanda. Bard har tagit sig an utmaningen att navigera genom denna komplexa landskap av teknisk SEO, men deras förmågor är fortfarande under utveckling och inte helt raffinerade för högintensiva SEO-uppgifter.

Bättre lämpad för allmän vägledning

När det gäller tekniska SEO-rekommendationer utmärker sig Bard som en kraftfull resurs som erbjuder grundläggande kunskap och strategiska insikter som rör Googles bästa praxis. Bard kan tydliggöra påverkan och potentiella lösningar för långsamma sidbelastningstider, brutna länkar, duplicerat innehåll och mer.

Att genomföra live-audits av webbplatser för att hitta dessa tekniska problem är en separat utmaning. SEO-experter kan hitta mer exakt hjälp genom ChatGPT-plugins eller genom att använda beprövade resurser som Screaming Frog och Google Lighthouse.

Bard’s tekniska SEO-anspråk och verklighet

Vid flera tekniska SEO-prompter hävdade verktyget att det hade tillgång till olika betalda SEO-verktyg – Sitebulb, Semrush och Screaming Frog. Det är viktigt att ta upp elefanten i rummet. Med tanke på att dessa plattformar är betalda, ifrågasätts Bards tillgång. Det är mer troligt att Bard hämtar innehåll som refererar till dessa verktyg, istället för att faktiskt använda dem själva. Istället för att använda Bard för att identifiera tekniska SEO-problem på din webbplats, använd dina beprövade metoder för att köra en teknisk granskning. Därefter kan du rådfråga Bard för att få handlingsbara insikter om hur du kan åtgärda dem.

Bard’s strategiska fördelar för SEOs – med vissa förbehåll

I den ständigt föränderliga världen av SEO är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste verktygen och teknikerna. AI-drivna verktyg som ChatGPT har visat sig vara framgångsrika, men det är viktigt att inte underskatta Bard’s potentiala bidrag till SEO. Bard har en direkt linje till Google’s algoritmer och den levande webben, vilket gör det möjligt att finjustera SEO-strategier på ett sätt som resoneras med sökmotorgiganten.

Detta kan förbättra optimering av innehåll och konkurrenskraftiga revisionsprocesser, vilket leder till förbättrade rankingar och synlighet. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att Bard är en teknologi i sin linda som ständigt utvecklas och förfinar sina förmågor. Som med alla verktyg i sin barndom rekommenderas en försiktig strategi. Testa dess gränser och se vad det kan göra, men lita på din SEO-kunskap som grund för alla strategier du implementerar.

När det gäller e-handelsplattformar, lokala företag, nyhetssidor, noggrannhet, titlar, konkurrenskraftig forskning, backlinks och innehållsgap kan Bard ge en strategisk fördel. Men det är viktigt att använda verktyget med omsorg och noggrant utvärdera dess resultat.

Vanliga frågor

Hur kan man optimera innehåll för SEO med Google Bard?

Att optimera innehåll för SEO med Google Bard är enkelt. För att börja använda Bard AI för SEO, behöver man först skapa en Google-konto och sedan aktivera Google Bard. När Bard AI är aktiverat kan man börja använda verktyget för att optimera sin webbplats genom att skriva in sökord och låta Bard AI generera relevanta sökordsfraser.

Kan Google Bard hjälpa till att förbättra min webbplats SEO-ranking?

Ja, Google Bard kan definitivt hjälpa till att förbättra en webbplats SEO-ranking. Genom att använda Bard AI för att generera relevanta sökordsfraser och innehåll, kan man öka sin synlighet i sökmotorresultaten och därmed öka trafiken till sin webbplats.

Vad är de bästa metoderna för att integrera Bard AI i en SEO-strategi?

De bästa metoderna för att integrera Bard AI i en SEO-strategi inkluderar att använda verktyget för att generera relevanta sökordsfraser och innehåll, samt att använda Google Analytics för att analysera trafiken till webbplatsen och optimera innehållet ytterligare.

På vilket sätt kan Google Analytics samverka med Google Bard för att stärka SEO?

Google Analytics kan samverka med Google Bard genom att använda verktyget för att generera relevanta sökordsfraser och innehåll, och sedan använda Analytics för att analysera trafiken till webbplatsen och optimera innehållet ytterligare. På så sätt kan man öka sin synlighet i sökmotorresultaten och därmed öka trafiken till sin webbplats.

Hur hanterar man upphovsrätt när man använder Google Bards dataset?

Det är viktigt att man respekterar upphovsrätten när man använder Google Bards dataset. Man bör alltid kolla upp vilka rättigheter som gäller för det specifika materialet man använder, och se till att man har tillstånd att använda det.

Kommer Google Bard att ha en påverkan på framtida SEO-trender?

Det är svårt att säga exakt hur Google Bard kommer att påverka framtida SEO-trender, men det är troligt att verktyget kommer att fortsätta utvecklas och bli allt mer avancerat. Det är därför viktigt att man håller sig uppdaterad om nya funktioner och verktyg som kan hjälpa till att optimera sin webbplats för sökmotorer. Här finns en artikel på samma tema: Använda ChatGPT för SEO.