Lokal SEO

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, som också kallas SEO, är processen för att öka volymen och kvaliteten på trafiken till en webbplats från sökmotorer via organiska eller sökresultat. Ju högre ditt företags webbplats rankas på sökmotorernas resultatsidor (SERP), desto fler sökare kommer att besöka din webbplats.

Som en marknadsföringsstrategi för att öka webbplatsens relevans tar SEO-konsulter hänsyn till hur sökalgoritmerna fungerar och vad människor söker efter. Sökmotoroptimering kan omfatta en webbplats kodning och struktur, innehåll och copywriting, webbplatsens presentation samt att åtgärda andra problem som hindrar sökmotorerna från att indexera ditt företags webbplats. Om ditt företags webbplats inte indexeras av sökmotorerna finns det ingen chans alls för din webbplats att få en hög synlighetsrankning i sökmotorerna. Därför är det oerhört viktigt för företag att ta del av SEO och se till att deras webbplatser indexeras ordentligt av sökmotorerna.

Termen ”SEO” kan också avse ”Search Engine Optimizer” (sökmotoroptimerare). Detta är en branschterm som hänvisar till byråer och konsulter som utför sökmotoroptimeringsprocessen för sina kunders räkning, och av anställda som utför SEO-tjänster internt. Varje byrå och konsult har sin egen SEO-metodik; därför kan de använda olika metoder för att uppnå höga organiska placeringar för webbplatser. I de flesta fall kan det, för att få effektiv SEO, krävas ändringar i HTML-källkoden för en webbplats, SEO-taktik kommer att införlivas i webbplatsens utveckling och utformning. Därför kommer nästan alla trovärdiga SEO-byråer och konsulter först att titta på en webbplats design och backend-arkitektur innan de påbörjar en SEO-process. Detta garanterar att SEO genomförs på ett effektivt sätt.

Sökmotoroptimering som marknadsföringsstrategi för företag

Så hur ska företag använda SEO som marknadsföringsstrategi? Det primära målet med att implementera SEO på ett företags webbplats är att driva riktad trafik till den. Studier av ögonspårning har visat att sökare skannar ett sökresultat uppifrån och ner och från vänster till höger för att leta efter relevanta resultat. Om din webbplats ligger nära toppen av rankningen av organiska listor (organiska listor avser de webbresultat som listas på vänster sida av SERP) kommer det därför med största sannolikhet att öka antalet sökare som kommer att besöka din webbplats.

En framgångsrik marknadsföringskampanj på nätet kan vanligtvis omfatta SEO, men den består också av användning av betalda annonser i sökmotorer, uppbyggnad av högkvalitativa webbplatser för att engagera och övertyga webbplatsbesökare att vidta åtgärder, antingen genom förfrågningar eller onlineförsäljning, inrättande av analytiska program som gör det möjligt för webbplatsägare att mäta sina framgångar och förbättra webbplatsens konverteringsgrad.

Fördelar med SEO för företag

Företag kan dra nytta av SEO på många olika sätt, oavsett om det handlar om att öka varumärkeskännedomen, få nya kunder eller öka försäljningsintäkterna. Nedan följer en lista över fördelar som företag kan få av SEO:

 • Få mer målinriktad trafik. SEO kan öka antalet besökare på din webbplats som aktivt söker efter din produkt eller tjänst.
 • Öka varumärkeskännedomen. SEO kan ge ditt varumärke en hög internationell profil. Du kan också använda SEO för att skapa varumärkeskännedom för en ny tjänst eller produkt genom att optimera relaterade nyckelfraser för produkten/tjänsten så att de rankas högre i sökmotorerna.
 • Marknadsföring av ditt varumärke dygnet runt. Med SEO får din webbplats exponering 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – utan uppehåll.
 • Högre försäljning. Eftersom SEO ger dig riktad trafik kan det innebära ökad försäljning av din produkt eller tjänst.
 • Långsiktig positionering. När en korrekt optimerad och utformad webbplats väl är på plats bör placeringarna på organiska listor vara konsekventa medan kostnaden för PPC-annonsering (Pay-Per-Click) är kontinuerlig.
 • Mer värde för pengarna. När ditt företags webbplats väl har uppnått höga organiska placeringar för olika nyckelfraser behöver du inte betala för varje besök. När det gäller PPC-reklam måste du betala för varje klick eller besök på din webbplats för att få en hög placering i sökmotorerna.
 • Men för att se till att du får ett framgångsrikt SEO-arbete måste du se till att din dedikerade SEO-byrå följer sökmotorns riktlinjer när du optimerar din webbplats…

White Hat SEO VS Black Hat SEO

När det gäller SEO finns det två tankeskolor – White Hat SEO vs Black Hat SEO. White hat SEO är tekniker som sökmotorerna rekommenderar som god praxis och black hat SEO är de tekniker som sökmotorerna inte godkänner. SEO-konsulter som tillämpar white hat SEO tenderar att ge resultat som varar länge. Black hat SEO-tekniker kan få en webbplats att placera sig bra till en början, men webbplatsen kommer så småningom att förbjudas antingen tillfälligt eller permanent när sökmotorerna upptäcker vad de håller på med.

 • Det är därför mycket viktigt att du känner till de bästa metoderna inom SEO-branschen och ser till att SEO-byrån som sköter ditt konto använder tekniker som överensstämmer med sökmotorernas riktlinjer och inte innebär något bedrägeri.
 • White hat-teknik sammanfattas i allmänhet som att skapa innehåll för användarna, inte för sökmotorerna. Det innehåll som skapas bör vara lätt tillgängligt för sökmotorspindlar, snarare än att ha för avsikt att lura algoritmerna från sitt avsedda syfte. Så den allmänna tumregeln är att hålla sig på den säkra sidan genom att skapa innehåll som är relevant för din målgrupp. Sökmotorer värdesätter relevans – de kommer definitivt att vilja placera en webbplats högre i sina organiska listor om innehållet på webbplatsen är det som sökare söker efter.

Black hat-teknik innebär vanligen tekniker som försöker förbättra rankningen och som inte godkänns av sökmotorerna, eller som innebär bedrägeri. En vanlig svart hatt-teknik är att använda dold text, antingen som text som är färgad på samma sätt som bakgrunden på webbplatsen eller som är placerad utanför skärmen. En annan vanlig teknik som kallas ”cloaking” är att ladda en annan sida beroende på om sidan nås av en människa eller en sökmotorspindel.

Sökmotorer bestraffar webbplatser som använder svart hat-teknik, antingen genom att sänka deras organiska placering eller till och med genom att helt och hållet ta bort dem från sin databas. Detta är ett mycket kostsamt misstag ur affärssynpunkt eftersom du kommer att förlora mycket mark eftersom dina konkurrenter åtnjuter gratis organisk trafik från sökmotorerna på grund av sina höga placeringar för viktiga nyckelfraser. Ett ökänt exempel var i februari 2006, då Google tog bort BMW Tyskland från sin databas på grund av att företaget använde sig av svarthattmetoder. Företaget bad dock snabbt om ursäkt och rensade upp de felande sidorna och återinfördes slutligen i Googles databas.

Därför är det mycket viktigt att se till att din SEO-byrå rör sig bort från black hat-metoder. Du vill inte bli svartlistad av sökmotorerna, vilket kommer att leda till förlorad försäljning och vinst.

Nyckelordsforskning – nyckelfaktorn för ett framgångsrikt SEO-arbete

Stora sökmotorer som Google, Yahoo, MSN Live och AOL tar emot många sökningar varje dag. Innan du implementerar SEO på din webbplats måste du veta vilka nyckelfraser eller nyckelord som din målgrupp använder för att söka efter den produkt eller tjänst som du erbjuder.

Vare sig du gillar det eller inte finns det en stor chans att många människor aldrig har hört talas om ditt företag. Dessa människor kan bli dina kunder, om de bara kan hitta dig i sökmotorerna och köpa från dig. Det är väl accepterat att skapa medvetenhet är det första steget för att landa en ny kund. När någon till exempel ser en tv-reklam om den nya bilen hoppas du att han eller hon är på marknaden för en bil för tillfället. Det är dock relativt få människor som befinner sig i den situationen vid en viss tidpunkt. Majoriteten av de personer som såg tv-reklamen har inget intresse av att köpa en bil för tillfället. Men en dag kommer de att göra det. Annonsörerna vet alltså att budskapen – bilmodellen och företagets namn i deras reklamfilmer – kommer att fastna i tittarnas medvetande, som kanske kommer ihåg budskapet senare när de är redo att köpa en bil. Det är samma sak med SEO.

 1. Sökare kanske inte vet att ditt företag erbjuder en viss produkt eller tjänst om de inte ser din webbplats på sökmotorns resultatsida (SERP). Om de inte ser dina listningar kommer de inte att tänka på dig. För det mesta är det så att sökare som söker efter en produkt eller tjänst för första gången kanske inte känner till något specifikt företag eller varumärkesnamn eftersom de bara samlar information.
 2. Enligt en undersökning som gjorts av konsultföretaget iProspect för sökmarknadsföring förväntar sig dock mer än 55 procent av sökarna att se stora varumärken i toppen av sökresultaten. Samma undersökning visar också att över 66 procent av sökarna tror att webbplatser som listas högst upp i sökresultaten är de bästa företagen inom sitt område. Så kan du föreställa dig hur detta påverkar ditt företags varumärkeskännedom?
 3. Om ditt företags webbplats inte finns med i toppen av sökresultaten kommer de inte att se ditt företag som ett ”stort varumärke” i deras medvetande. Därför är det oerhört viktigt att du optimerar nyckelord eller nyckelfraser som dina målgrupper kommer att använda för att hitta den produkt eller tjänst som du erbjuder.

Så vilka typer av nyckelord eller nyckelfraser ska du välja? Företag bör inrikta sig på nyckelord som är relevanta för innehållet på deras webbplatser. I grund och botten kan nyckelord kategoriseras i tre typer, vilka är: ”För heta nyckelord”, ”Rätt nyckelord” och ”För kalla nyckelord”. För heta sökord är sökord med ett enda ord som ”Aircon” och ”Translation” som inte verkar vara tillräckligt målinriktade för att få konverteringar. Dessa sökord ger vanligtvis en hög sökvolym (vilket naturligtvis lockar till optimering), men konverteringen kanske inte är lika idealisk som att rikta in sig på sökord som faller i kategorin ”Just Right”. (Till exempel: Aircon Servicing, Translation Agency Singapore”) Genom att optimera dessa ”helt rätt” sökord kan företag få mer målinriktad trafik till sina webbplatser och öka chansen till konverteringar.

Att välja rätt nyckelord är den verkliga början på varje SEO-insats. När du har bestämt rätt uppsättning nyckelord att rikta in dig på kan du börja arbetet med sökmotoroptimering.

Varför behöver du lägga ut SEO på entreprenad?

SEO är en mycket tidskrävande process eftersom kontinuerlig finjustering och övervakning måste göras. Därför är det lämpligt att du anlitar en byrå för sökmotoroptimering för att planera optimeringsplanen för ditt företag. En professionell SEO-byrå kommer att titta på din webbplats och ge rekommendationer för att öka din sökmotorrankning och din webbtrafik. När de väl börjar optimera din webbplats kommer de att ge rekommendationer och övervakningsrapporter så att du kan veta hur det går. Sist men inte minst, för att uppnå framgångsrika optimeringsresultat är det mycket viktigt att din SEO-byrå arbetar nära din webbplatsdesigner om du har en egen IT-avdelning. Detta beror på att ditt företags webbplats måste vara både visuellt tilltalande och sökmotorvänlig för att uppnå höga organiska placeringar samt konverteringar.